Tábory

Tábory pre deti hotel Magura
Zdroj: https://ckandromeda.sk/
Tábory pre deti hotel Magura
Zdroj: https://ckandromeda.sk/

POBYTY PRE DETI

Tábory leto 2024

V horskom hoteli Magura robíme pobytové detské tábory zamerané na rôznu tématiku.

Deťom počas letných táborov poskytujeme